Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6173
Title: Nghệ thuật đàm phán đỉnh cao: sự khác biệt giữa người chiến thắng và kẻ thua cuộc trên bàn đàm phán
Authors: Patterson, Kerry
Grenny, Joseph
McMillan, Ron
Switzler, Al
Keywords: Nghệ thuật;Đàm phán
Issue Date: 2010
Publisher: H.: Lao động - Xã hội, Công ty Cổ phần sách Alpha
Abstract: Cuốn sách gồm 12 chương, đi từ nhận định chung tới các dẫn chứng cụ thể, là những tình huống có thật trong cuộc sống đã được các tác giả phân tích và đưa ra đánh giá, nhận xét. Đọc sách bạn sẽ khám phá ra mô hình chung cho các cuộc thảo luận, cách thức kết nối những người khác cùng tham gia và lắng nghe họ,...
Description: 346tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6173
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nghethuatdamphandinhcao.pdf18.74 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.