Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6157
Title: Bản đồ tư duy trong thuyết trình: Công cụ tư duy tối ưu giúp việc thuyết trình nhanh hơn, tốt hơn và đem lại hiệu quả không ngờ
Authors: Nguyễn Thụy Khánh, Chương
Keywords: Thuyết trình;Bản đồ tư duy
Issue Date: 2015
Publisher: H.: Dân trí ; Công ty Sách Alpha
Abstract: Hướng dẫn cách thức vận dụng bản đồ tư duy để nâng cao hiệu quả trong thuyết trình, cụ thể qua bốn bước: Xác định mục đích và phân tích đối tượng, chuẩn bị nội dung, phân tích môi trường thuyết trình, lên kịch bản thuyết trình và những lời khuyên hữu ích giúp cho việc thuyết trình hiệu quả
Description: Tái bản lần thứ 2.- 148tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6157
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bandotuduytrongthuyettrinh.pdf4.19 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.