Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6156
Title: Bản đồ tư duy trong giải quyết vấn đề: Công cụ tư duy tối ưu để giải quyết vấn đề nhanh hơn, tốt hơn và đem lại hiệu quả không ngờ
Authors: Nguyễn Thụy Khánh, Chương
Keywords: Giải quyết vấn đề;Bí quyết thành công
Issue Date: 2018
Publisher: H.: Dân trí ; Công ty Sách Alpha
Abstract: Trình bày những kiến thức chung về giải quyết vấn đề bằng bản đồ tư duy. Hướng dẫn 5 bước giải quyết vấn đề bằng bản đồ tư duy (xác định vấn đề, phân tích vấn đề, phát triển các giải pháp, lựa chọn giải pháp, thực hiện và đánh giá giải pháp) và những lời khuyên bổ ích khi giải quyết vấn đề bằng bản đồ tư duy
Description: 164tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6156
ISBN: 9786048862046
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bandotuduytronggiaiquyet.pdf4.87 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.