Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6044
Title: Đảng ủy công an quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội lãnh đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc hiện nay
Authors: Trịnh, Quang Hưng
Advisor: Nguyễn, Vũ Tiến
Keywords: Công an;Lãnh đạo;Phong trào;Bảo vệ an ninh Tổ quốc;Hà Nội
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận về sự lãnh đạo của Đảng ủy công an (ĐUCA) quận đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực trạng ĐUCA quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội lãnh đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốchiện nay,luận văn đề xuất phương hướng và những giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường sự lãnh đạo của ĐUCA quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đối vớiphong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốcthời gian tới.
Description: 98tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6044
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trinh quang hung.pdf894.71 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.