DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Luận án tiến sĩ >

Luận án tiến sĩ báo chí : [29]

Trang chủ Bộ sưu tập

 
 
hoặc liệt kê theo 
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này
Xem thống kê

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace CHIẾN LƯỢC VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÔNG CHÚNG THỊ TRƯỜNG BÁO WIENER ZEITUNG (CỘNG HÒA ÁO)
     Nguyễn, Thị Bích Yến (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2017)

 DSpace XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ TRÊN BÁO IN VIỆT NAM HIỆN NAY
     Nguyễn, Tri Thức (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 193tr., 2016)

 DSpace BÁO ĐẢNG ĐỊA PHƯƠNG VỚI VIỆC GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY NHỮNG GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG
     Nguyễn, Việt Anh (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 255tr., 2017)

 DSpace NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO PHÓNG VIÊN TRUYỀN HÌNH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
     Trần, Tiến (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 250tr., 2017)

 DSpace ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH THỜI SỰ CỦA ĐÀI CẤP TỈNH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY (Khảo sát đài cấp tỉnh khu vực Bắc bộ)
     Nguyễn, Văn Trường (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 318tr., 2016)

 

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2018 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com