Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5913
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrần, Thị Anh Đào-
dc.contributor.authorHoàng, Minh Hải-
dc.date.accessioned2020-01-09T07:58:08Z-
dc.date.available2020-01-09T07:58:08Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5913-
dc.description123tr.vi
dc.description.abstractLuận văn làm rõ một số vấn đề lý luận về chất lượng công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ của Đảng bộ Công an tỉnh; Đánh giá thực trạng, nguyên nhân và rút ra một số kinh nghiệm vê công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ của Đảng bộ Công an tỉnh Cao Bằng; Đề xuất phương hướng và các giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ của Đảng bộ Công an tỉnh Cao Bằng thời gian tới.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherHọc viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.relation.ispartofLCvi
dc.subjectGiáo dục chính trịvi
dc.subjectCán bộvi
dc.subjectChiến sĩvi
dc.subjectCao Bằngvi
dc.titleChất lượng công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ của đảng bộ công an tỉnh Cao Bằng hiện nayvi
dc.typeDissertationvi
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV HOANG MINH HAI.pdf932.5 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.