Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5906
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thọ Ánh-
dc.contributor.authorĐỗ, Việt Hùng-
dc.date.accessioned2020-01-08T03:28:17Z-
dc.date.available2020-01-08T03:28:17Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5906-
dc.description119tr.vi
dc.description.abstractLuận văn làm rõ một số vấn đề lý luận về sự lãnh đạo của Huyện ủy đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Đánh giá thực trạng Huyện ủy Đan Phượng lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện từ năm 2015 đến nay; chỉ ra ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và kinh nghiệm từ thực tiễn; Đề xuất phương hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Huyện ủy Đan Phượng đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong thời gian tới.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherHọc viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.relation.ispartofLCvi
dc.subjectLãnh đạovi
dc.subjectĐoàn Thanh niênvi
dc.subjectHà Nộivi
dc.titleHuyện ủy Đan Phượng, thành phố Hà Nội lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hiện nayvi
dc.typeDissertationvi
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Do viet hung.pdf1.11 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.