Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5898
Title: Chất lượng đội ngũ cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quản lý hiện nay
Authors: Bùi, Phương Trang
Advisor: Nguyễn, Thọ Ánh
Keywords: Cán bộ;Ban Thường vụ;Quản lí;Hà Nội
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ một số vấn đề lý luận về chất lượng đội ngũ cán bộ diện BTV Tỉnh (Thành) ủy quản lý; Làm rõ thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ diện BTVTU Hà Nội quản lý hiện nay; Đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ diện BTVTU Hà Nội quản lý trong thời gian tới.
Description: 126tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5898
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bui Phuong Trang.pdf930.29 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.