Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5854
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhạm, Huy Kỳ-
dc.contributor.authorTrương, Văn Linh-
dc.date.accessioned2020-01-06T06:58:43Z-
dc.date.available2020-01-06T06:58:43Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5854-
dc.description113tr.vi
dc.description.abstractLuận văn làm rõ cơ sở lý luận hoạt động quản lý báo chí ở nước ta hiện nay; Khảo sát thực trạng quản lý hoạt động báo chí ở tỉnh Bắc Kạn hiện nay; Đề xuất phương hướng và giải pháp cơ bản nhằm tăng cường quản lý hoạt động báo chí của tỉnh Bắc Kạn trong thời gian tớivi
dc.language.isovivi
dc.publisherHọc viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.relation.ispartofLCvi
dc.subjectQuản lí báo chívi
dc.subjectBắc Kạnvi
dc.titleQuản lý báo chí ở tỉnh Bắc Kạn hiện nayvi
dc.typeDissertationvi
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Truong Van Linh.pdf986.93 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.