Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5853
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Vũ Tiến-
dc.contributor.authorTrương, Quốc Chính-
dc.date.accessioned2020-01-06T06:54:22Z-
dc.date.available2020-01-06T06:54:22Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5853-
dc.description111tr.vi
dc.description.abstractLuận văn phân tích làm rõ cơ sở lý luận quản lý hoạt động bảo vệ môi trường của lực lượng Công an cấp huyện/quận; Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động bảo vệ môi trường của Công an quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội hiện nay; Ba là, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường quản lý hoạt động bảo vệ môi trường của Công an quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội trong thời gian tới.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherHọc viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.relation.ispartofLCvi
dc.subjectQuản lívi
dc.subjectBảo vệ môi trườngvi
dc.subjectHà Nộivi
dc.titleQuản lý hoạt động bảo vệ môi trường của công an quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội hiện nayvi
dc.typeDissertationvi
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Truong Quoc Chinh.pdf1.04 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.