Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5847
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLê, Văn Trung-
dc.contributor.authorPhạm, Quốc Hưng-
dc.date.accessioned2020-01-06T02:32:42Z-
dc.date.available2020-01-06T02:32:42Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5847-
dc.description104tr.vi
dc.description.abstractLuận văn nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận về quản lý trật tự an toàn xã hội của lực lượng Công an ở quận; Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác quản lý trật tự an toàn xã hội của Công an quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội trong thời gian qua, từ đó, chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm, xác định rõ nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót đang đặt ra đối với công tác này trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội; Dự báo tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận Hoàn Kiếm trong thời gian tới và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội trong thời gian tới.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherHọc viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.relation.ispartofLCvi
dc.subjectQuản lívi
dc.subjectTrật tự an toàn xã hộivi
dc.subjectCông anvi
dc.subjectHà Nộivi
dc.titleQuản lý trật tự an toàn xã hội của công an quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội hiện nayvi
dc.typeDissertationvi
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham Quoc Hung.pdf911.68 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.