Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5830
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhạm, Huy Kỳ-
dc.contributor.authorKhổng, Thị Thu Trinh-
dc.date.accessioned2019-12-27T08:40:42Z-
dc.date.available2019-12-27T08:40:42Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5830-
dc.description106tr.vi
dc.description.abstractLuận văn phân tích làm rõ cơ sở lý luận quản lý đội ngũ công chức ở Tranh Tra Chính Phủ hiện nay; Khảo sát, phân tích thực trạng quản lý đội ngũ công chức ở cơ quan Thanh tra Chính phủ ở nước ta hiện nay; Đề xuất phương hướng và các giải pháp tăng cường quản lý đội ngũ công chức ở cơ quan Thanh tra Chính phủ trong thời gian tới.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherHọc viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.relation.ispartofLCvi
dc.subjectQuản lívi
dc.subjectCông chứcvi
dc.subjectThanh tra Chính phủvi
dc.titleQuản lý đội ngũ công chức ở Thanh tra Chính phủ hiện nayvi
dc.typeDissertationvi
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Khong thi thu trinh.pdf1.18 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.