Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/577
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2014-05-16T07:09:55Z-
dc.date.available2014-05-16T07:09:55Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/577-
dc.description.abstractKết cấu Thông tin chuyên đề gồm 3 phần: Phần I: Lý luận chung về Nhà nước và quyền lực nhà nước Phần II: Vai trò của Nhà nước đối với sự phát triển xã hội Phần III: Tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hộivi
dc.language.isovivi
dc.publisherHọc viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.subjectNhà nướcvi
dc.subjectVai tròvi
dc.subjectQuản lí xã hộivi
dc.titleVai trò của Nhà nước trong quản lý xã hội: Thông tin chuyên đề số 2/2014vi
dc.typeOthervi
Appears in Collections:Thông tin chuyên đề

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thong tin CD so 2-2014.pdf3.67 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.