Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5640
Title: Sinh viên thủ đô với các hoạt động xã hội hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội (1998-2009). Qua khảo sát một số trường đại học trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội
Authors: Triệu Thị Bạch, Vân
Advisor: Hoàng Thị, Điều
Keywords: Sinh viên;Hà Nội;Hoạt động xã hội
Issue Date: 2009
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Tìm hiểu về tầm quan trọng của ngày đại lễ, những chủ trương của Đảng của thành ủy Hà Nội, của các trường Đại học; Đại học sư phạm I, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học quốc gia Hà Nội với các kế hoạch, các hoạt động xã hội hướng tới ngày kỷ niệm đại lễ.
Description: 67tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5640
Appears in Collections:Đề tài khoa học sinh viênItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.