Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5639
Title: Những giải pháp cơ bản nhằm đảm bảo an toàn lao động cho công tác tại các công trường xây dựng trên địa bàn quận Cầu Giấy - Hà Nội trong giai đoạn hiện nay
Authors: Hoàng Thị Hồng, Nhung
Advisor: Bùi Thị, Nguyệt
Keywords: An toàn lao động;Công nhân;Hà Nội
Issue Date: 2012
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Thông qua việc sử dụng các kiến thức cơ bản về bảo hộ lao động, an toàn lao động, những đề tài nghiên cứu, điều tra xã hội học và với kiến thức chuyên ngành quản lý xã hội: khoa học, quản lý, tổ chức... để phân tích và làm rõ các mục tiêu sau: mô tả thực trạng công tác quản lý về an toàn lao động và đề xuất một số giải pháp nhằm đảm bảo an toàn lao động cho công nhân tại các công trường xây dựng trên địa bàn quận Cầu Giấy - Hà Nội trong giai đoạn 2006 - 2010.
Description: 67tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5639
Appears in Collections:Đề tài khoa học sinh viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
220. Những giải pháp cơ bản nhằm đảm bảo an toàn lao động.pdf7.1 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.