Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5638
Title: Quản lý lễ hội văn hóa truyền thông dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay
Authors: Nguyễn Hoàng Diệu, Linh
Advisor: Đào Thị, Thông
Keywords: Quản lí lễ hội;Văn hóa truyền thống;Dân tộc thiểu số;Thái Nguyên
Issue Date: 2012
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở tìm hiểu thực trạng các lễ hội và công tác quản lý lễ hội văn hóa truyền thống dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, làm rõ những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động lễ hội văn hóa truyền thống dân tộc thiểu số ở địa phương và đưa ra phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác này trong giai đoạn tới.
Description: 68tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5638
Appears in Collections:Đề tài khoa học sinh viênItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.