Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5637
Title: Quản lý nguồn nhân lực ở tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn hiện nay
Authors: Lưu Thị Quỳnh, Hoa
Advisor: Vũ Thị Thu, Quyên
Keywords: Quản lí nguồn nhân lực;Bắc Giang
Issue Date: 2009
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Đề tài nghiên cứu đi sâu làm rõ một số vấn đề lý luận về quản lý nguồn nhân lực, tìm hiểu thực tế qua đó đánh giá thực trạng quản lý nguồn nhân lực ở Bắc Giang trong thời gian qua, phân tích một số nguyên nhân của thực trạng trên; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nhân lực ở Bắc Giang góp phần sử dụng có kế hoạch "tài nguyên" con người đưa kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang phát triển tương xứng với tiềm năng vốn có.
Description: 95
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5637
Appears in Collections:Đề tài khoa học sinh viênItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.