Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5636
Title: Công tác quản lý hộ tịch ở xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hiện nay
Authors: Hoàng Thị, Thủy
Advisor: Đào Thị, Thông
Keywords: Quản lí hộ tịch;Bắc Giang
Issue Date: 2009
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Đề tài tập trung đánh giá thực trạng công tác quản lý hộ tịch ở xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong thời gian qua, phân tích nguyên nhân của những ưu điểm cũng như những hạn chế của công tác đó, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý hộ tịch ở Bắc Giang nói riêng và trên địa bàn các tỉnh, thành phố của cả nước nói chung.
Description: 69tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5636
Appears in Collections:Đề tài khoa học sinh viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
212. Công tác quản lý hộ tịch ở xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.pdf7.51 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.