Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5635
Title: Vai trò của chính quyền địa phương trong quản lý trật tự an toàn xã hội (Qua khảo sát ở phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội)
Authors: Nguyễn Hoàng, Sơn
Keywords: Chính quyền địa phương;Quản lí trật tự an toàn xã hội;Hà Nội
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Đề tài đi sâu nghiên cứu một số vấn đề lý luận về vai trò của chính quyền địa phương trong quản lý trật tự an toàn xã hội, thông qua khảo sát thực tế phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; đánh giá thực trạng quản trật tự an toàn xã hội ở phường Nghĩa Tân, phân tích một số nguyên nhân của thực trạng trên; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò quản lý của chính quyền phường trong quản lý trật tự an toàn xã hội trong giai đoạn hiện nay.
Description: 68tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5635
Appears in Collections:Đề tài khoa học sinh viênItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.