Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5626
Title: Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đối với sự phát triển của làng nghề truyền thống gốm sứ trên địa bàn huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
Authors: Nguyễn Thị Mai, Phương
Advisor: Trần Thị Ngọc, Nga
Keywords: Hội nhập kinh tế quốc tế;Làng nghề truyền thống;Gốm sứ;Hà Nội
Issue Date: 2010
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Làm rõ tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến hoạt động sản xuất kinh doanh của làng nghề truyền thống trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay, thực trạng sản xuất kinh doanh của các làng nghề ở Hà Nội và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao vị thế của làng nghề trong xu thế phát triển kinh tế trong nước và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.
Description: 60tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5626
Appears in Collections:Đề tài khoa học sinh viênItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.