Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5613
Title: Học tập ảnh báo chí của sinh viên học viện báo chí và tuyên truyền hiện nay
Authors: Hoàng Thị Thanh, Tâm
Advisor: Vũ Huyền, Nga
Keywords: Ảnh báo chí;Sinh viên;Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Khảo sát và thống kê bảng hỏi về thực trạng học tập ảnh báo chí; Chỉ ra những hạn chế và ưu điểm trong quá trình học tập ảnh báo chí; Thấy được những khó khăn của sinh viên trong việc học tập ảnh báo chí để đưa ra những khuyến nghị.
Description: 72tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5613
Appears in Collections:Đề tài khoa học sinh viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21. Học tập ảnh báo chí của sinh viên HVBCTT.pdf7.41 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.