Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5607
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn Thị, Thoa-
dc.date.accessioned2019-12-09T02:06:37Z-
dc.date.available2019-12-09T02:06:37Z-
dc.date.issued1996-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5607-
dc.description101tr.vi
dc.description.abstractNắm được thực trạng tổ chức bộ máy các cơ quan báo chí từ 1975 đến 1995; Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong phương thức quản lý báo chí hiện nay, mối quan hệ giữa tòa soạn báo với cơ quan chủ quản, với các cơ quan chức năng, với các tổ chức Đảng trực thuộc; Đề xuất một số giải pháp khả thi đến năm 2000vi
dc.language.isovivi
dc.publisherHọc viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.relation.ispartofLCvi
dc.subjectGiải phápvi
dc.subjectChất lượngvi
dc.subjectBáo chívi
dc.titleNhững giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy các cơ quan báo chí hiện nayvi
dc.typeWorking Papervi
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp BộItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.