DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Luận văn thạc sĩ >
Chuyên ngành báo chí >

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/559

Nhan đề: NHU CẦU TIẾP NHẬN THÔNG TIN CỦA CÔNG CHÚNG CÔNG GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY(Khảo sát 3 tờ báo: Người Công giáo Việt Nam; Công giáo và Dân tộc; nguyệt san Công giáo và Dân tộc, thời gian từ tháng 6/2012-6/2013)
Tác giả: Đỗ, Thị Thu Hằng
Nguyễn, Thị Thanh Thúy
Từ khoá: Nhu cầu
Thông tin
Công chúng
Công giáo
Việt Nam
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Tóm tắt: Trên cơ sở lý luận và thực tiễn của nhu cầu tiếp nhận thông tin báo chí, luận văn mô tả thực trạng về nhu cầu thông tin của công chúng Công giáo ở nước ta hiện nay, mức độ đáp ứng nhu cầu của các sản phẩm báo in có đối tượng mục tiêu là công chúng công giáo ở nước ta (thuộc diện khảo sát), từ đó đề xuất khuyến nghị nhằm tăng cường hiệu quả thông tin báo chí cho đồng bào Công giáo, đáp ứng đòi hỏi của công tác truyền thông và công tác tư tưởng cho đồng bào Công giáo ở nước ta hiện nay.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/559
Bộ sưu tập: Chuyên ngành báo chí

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
LVThS Nguyen Thi Thanh Thuy.pdf3.59 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn
Xem thống kê

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2018 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com