Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/551
Title: Hiệu quả kinh tế của các chương trình giải trí trên sóng Đài phát thanh - truyền hình Kiên Giang (Khảo sát các chương trình: Phim truyện, Trò chơi truyền hình,Ca nhạc trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Kiên Giangtừ tháng 06/2011 đến 06/2012)
Authors: Cô, Văn Tại
Advisor: Nguyễn, Thị Thoa
Keywords: Kinh tế;Hiệu quả;Chương trình truyền hình;Đài Phát thanh - Truyền hình;Kiên Giang
Issue Date: 2014
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn Nghiên cứu một số lý thuyết về kinh tế, hiệu quả kinh tế; lý thuyết về truyền thông, kinh tế Báo chí truyền thông, kinh tế truyền hình; lý thuyết về công chúng truyền hình.Khảo sát, điều tra, phân tích, đánh giá chất lượng, hiệu quả kinh tế các chương trình: Phim truyện, Trò chơi Truyền hình và Ca nhạc; công chúng của đài Phát Thanh Truyền Hình Kiên Giang. Từ đó rút ra những kết quả thực tế, nguyên nhân thành công cũng như hạn chế từ khâu lựa chọn nội dung, phương thức sản xuất và bố trí khung giờ phát sóng hợp lý.Đề xuất những giải pháp mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/551
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LVThS Co Van Tai.pdf1.58 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.