Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5409
Title: Quản lý nhà nước đối với một số lĩnh vực chủ yếu trong đời sống xã hội ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn Vũ, Tiến
Trần Quang, Hiển
Keywords: Quản lí Nhà nước;Xã hội;Việt Nam
Issue Date: 2012
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Nội dung đề tài gồm 4: Chương 1: Quản lý Nhà nước đối với kinh tế; Chương 2: Quản lý Nhà nước đối với khoa học và công nghệ; Quản lý Nhà nước đối với giáo dục và đào tạo; Chương 4: Quản lý Nhà nước đối với văn hóa
Description: 245tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5409
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sởItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.