Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5372
Title: Quản lý xã hội về khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường
Authors: Trần Quang, Hiển
Keywords: Quản lí xã hội;Khoa học;Công nghệ;Tài nguyên;Môi trường
Issue Date: 2012
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản của quản lý xã hội về khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường
Description: 149tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5372
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sởItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.