Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5314
Title: Văn học mạng với việc đào tạo báo chí truyền thông ở Việt Nam hiện nay
Authors: Trần Thị, Trâm
Keywords: Văn học;Báo chí;Truyền thông;Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Khảo sát bức tranh toàn cảnh của văn xuôi trên mạng Việt Nam những năm đầu thế kỷ XXI; Qua những tác phẩm văn mạng đã tạo được dư luận và những blog viết về văn chương có lượt truy cập cao nhất tìm ra những đặc sắc cơ bản về nội dung và hình thức của văn học mạng ở Việt Nam hiện nay; Đây là một đề tài nghiên cứu liên ngành, nên nhiệm vụ chính của nhóm tác giả là đi sâu vào mối quan hệ giữa văn học với đời sống báo chí, cụ thể là tác động tích cực của văn học mạng tới hoạt động đào tào cán bộ ngành báo chí
Description: 128tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5314
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sởItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.