Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5256
Title: Quản lý xã hội đối với công tác tái hòa nhập cộng đồng của người chấp hành xong án phạt tù ở quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Thúy
Advisor: Lê, Văn Trung
Keywords: Quản lí xã hội;Tái hòa nhập cộng đồng;Hoàn Kiếm;Hà Nội
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 108tr.
Abstract: Trên cơ sở phân tích lý luận, khảo sát thực trạng và các yếu tố tác động đến hiệu quả công tác quản lý xã hội đối với công tác tái hòa nhập cộng đồng của người chấp hành xong án phạt tù ở quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, đề tài đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường bảo đảm hiệu quả quản lý xã hội trong công tác tái hòa nhập cộng đồng của người chấp hành xong án phạt tù ở quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5256
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nguyen thi thuy.pdf1.1 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.