Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5247
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLê, Văn Trung-
dc.contributor.authorLê, Đình Quyền-
dc.date.accessioned2019-05-02T07:20:10Z-
dc.date.available2019-05-02T07:20:10Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5247-
dc.description.abstractTrên cơ sở phân tích làm rõ một số vấn đề lý luận về quản lý đội ngũ công chức cấp xã, qua đánh giá thực trạng quản lý đội ngũ công chức cấp xã ở huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, luận văn đề xuất những giải pháp cơ bản nhằm tăng cường công tác quản lý đội ngũ công chức cấp xã ở huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa trong thời gian tới.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherH.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 111tr.vi
dc.subjectQuản lívi
dc.subjectĐội ngũ cán bộvi
dc.subjectCấp xãvi
dc.subjectThạch Thànhvi
dc.subjectThanh Hóavi
dc.titleQuản lý đội ngũ công chức cấp xã ở huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa hiện nayvi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
le dinh quyen.pdf905.48 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.