Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5245
Title: Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng ở quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội hiện nay
Authors: Hoàng, Thu Hằng
Advisor: Hoàng, Sỹ Kim
Keywords: Quản lí nhà nước;Đầu tư;Xây dựng;Hà Nội
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 89tr.
Abstract: Luận văn đưa ra một số gợi ý về giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng ở quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề về quản lý Nhà nước và thực trạng quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng ở quận Cầu Giấy , Thành phố Hà Nội.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5245
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
hoang thu hang.pdf727.6 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.