Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5243
Title: Quản lý xã hội đối với công tác giảm nghèo ở quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội hiện nay
Authors: Đinh, Thị Cẩm Nhung
Advisor: Lưu, Hồng Minh
Keywords: Quản lí xã hội;Công tác giảm nghèo;Nam Từ Liêm;Hà Nội
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 113tr.
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, cũng như khảo sát đánh giá một cách có hệ thống tình hình thực hiện quản lý xã hội đối với công tác giảm nghèo tại huyện Từ Liêm trước đây nay là Quận Nam Từ Liêm trong quá trình đô thị hoá , từ đó đề xuất tăng cường quản lý xã hội đối với công tác giảm nghèo ở Quận Nam Từ Liêm hiện nay.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5243
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dinh Thi Cam Nhung.pdf1.38 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.