Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5208
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorĐỗ Mai Ngữ, ThS. Đào Anh Quân-
dc.date.accessioned2019-04-22T03:15:53Z-
dc.date.available2019-04-22T03:15:53Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5208-
dc.description.abstractNội dung đề tài gồm 7 chương: Chương 1: Kinh tế Việt Nam từ thời Nguyên thủy đến thời Hùng Vương; Chương 2: Kinh tế Việt Nam thời phong kiến phương Bắc đô hộ; Chương 3: Kinh tế Việt Nam thời kỳ phong kiến độc lập, tự chủ (từ giữa thế kỷ XIX); Chương 4: Kinh tế Việt Nam thời Pháp thuộc (1858-1945); Chương 5: Kinh tế Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1945-1954); Chương 6: Kinh tế Việt Nam thời kỳ đất nước bị chia cắt làm hai miền (1955-1975)vi
dc.language.isovivi
dc.publisherHọc viện Báo chí và Tuyên truyền; 200trvi
dc.subjectLịch sửvi
dc.subjectKinh tếvi
dc.subjectViệt Namvi
dc.titleLịch sử kinh tế Việt Namvi
dc.typeWorking Papervi
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
95. Giáo trình lịch sử kinh tế vn.pdf22.89 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.