Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5178
Title: Phê phán các trào lưu xã hội chủ nghĩa Phi Macxit (Giáo trình nội bộ)
Authors: PGS.TS. Đỗ Công Tuấn
Keywords: Phê phán;Trào lưu;Xã hội chủ nghĩa;Phi Macxit
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền; 164tr
Abstract: Nội dung gồm 4 chương: Chương 1: Chủ nghĩa xã hội phi Macxit và phê phán CNXH phi Macxit; Chương 2: Các trào lưu chủ yếu của CNXH phi Macxit giữa và nửa sau thế kỷ XIX; Chương 3: CNXH phi Macxit thời kỳ cuối thế kỷ XIX - Đầu thế kỷ XX; Chương 4: CNXH - Dân chủ hiện đại
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5178
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
61. Phê phán các trào lưu xã hội chủ nghĩa Phi Macxít.pdf21.04 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.