Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5163
Title: Sự vận động, phát triển của báo chí Việt Nam trong xu thế truyền thông đa phương tiện
Authors: Nguyễn Đức Dũng
Keywords: Sự vận động;Phát triển;Báo chí;Truyền thống;Đa phương tiện
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền; 122tr
Abstract: Mục đích của đề tài này là xác định những xu hướng vận động, phát triển có tính quy luật của báo chí ở Việt Nam trong những tác động của xu thế TTĐPT
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5163
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33. Sự vận động và phát triển của báo chí VN.pdf8.79 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.