Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5128
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn Ngọc Oanh-
dc.contributor.authorNguyễn Thanh Xuân-
dc.date.accessioned2019-04-10T01:31:39Z-
dc.date.available2019-04-10T01:31:39Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5128-
dc.description.abstractTrên cơ sở nghiên cứu lý luận và đánh giá đúng thực trạng hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái, từ đó đề xuất các giải pháp cơ bản nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ các cấp tỉnh Yên Bái trong điều kiện hiện nay.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherHọc viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.subjectMặt trận Tổ quốcvi
dc.subjectGiám sátvi
dc.subjectPhản biện xã hộivi
dc.subjectYên Báivi
dc.titleMặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái với hoạt động giám sát và phản biện xã hội hiện nayvi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:LV chuyên ngành Chính trị phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYEN THANH XUAN.pdf967.13 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.