Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5126
Title: VTV6, Đài Truyền hình Việt Nam với vấn đề giáo dục đạo đức cho thanh thiếu niên (Khảo sát năm 2015)
Authors: NGUYỄN MINH NGUYÊN
Advisor: TS. ĐINH THỊ THU HẰNG
Keywords: Đài Truyền hình Việt Nam;Giáo dục;Đạo đức;Thanh thiếu niên
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Mục đích của luận văn là thông qua việc phân tích, đánh giá thực trạng VTV6 giáo dục đạo đức cho thanh thiếu niên, luận văn đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho thanh thiếu niên của kênh VTV6
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5126
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYỄN MINH NGUYÊN.pdf1.29 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.