Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5118
Title: Một số chuyên đề lịch sử thế giới (Giáo trình nội bộ)
Authors: PGS, TS. Cao Văn Liên
Keywords: Chuyên đề;Lịch sử;Thế giới
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Đề tài gồm 6 chuyên đề: Xã hội nguyên thủy và xã hội cổ đại; Lịch sử phong kiến thế giới; Chủ nghĩa tư bản thế giới; Các cuộc chiến tranh thế giới thế kỷ XX; Chủ nghĩa xã hội thế giới; Cách mạng công nghiệp và cách mạng khoa học công nghệ trong lịch sử
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5118
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MOT SO CHUYEN DE LICH SU THE GIOI.pdf4.56 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.