Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5109
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTS. Nguyễn Thị Tố Quyên-
dc.date.accessioned2019-04-09T03:09:25Z-
dc.date.available2019-04-09T03:09:25Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5109-
dc.description.abstractCuốn sách giúp chúng ta nhìn nhận và đánh giá một cách khách quan, khoa học về nhận thức, nội dung và phương pháp giáo dục trong gia đình, đặc biệt là giáo dục đạo đức nhằm hình thành và phát triển nhân cách cho trẻ emvi
dc.language.isovivi
dc.publisherNxb. Khoa học xã hộivi
dc.subjectGia đìnhvi
dc.subjectGiáo dụcvi
dc.subjectĐạo đứcvi
dc.subjectTrẻ emvi
dc.titleGia đình với vai trò giáo dục đạo đức cho trẻ emvi
dc.typeBookvi
Appears in Collections:Xã hội học và gia đình Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3. Gia đình với vai trò giáo dục đạo đức cho trẻ em.pdf18.89 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.