Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5098
Title: Xây dựng thương hiệu cá nhân của một số chính trị gia trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Authors: Phạm Văn Hệ
Advisor: PGS, TS. Lưu Văn An
Keywords: Thương hiệu;Chính trị gia;Thế giới;Việt Nam
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận, tác giả khảo sát thực tiễn xây dựng thương hiệu của một số chính trị gia nổi tiếng trên thế giới (cụ thể là Tổng thống Mỹ Barack Obama, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Đức Angela Merkel), đánh giá những hiệu quả trong việc xây dựng thương hiệu của họ, qua đó rút ra những bài học cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng thương hiệu chính trị gia ở Việt Nam hiện nay.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5098
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quan hệ công chúng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PHẠM VĂN HỆ.pdf1.13 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.