Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5096
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTS. Đinh Thị Thu Hằng-
dc.contributor.authorPhạm Hồng Duy-
dc.date.accessioned2019-04-03T03:53:54Z-
dc.date.available2019-04-03T03:53:54Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5096-
dc.description.abstractTrên cơ sở hệ thống hóa các khái niệm và xây dựng khung lý thuyết cho vấn đề nghiên cứu, tác giả khảo sát việc ứng dụng mạng xã hội Facebook trong quảng bá chương trình thời sự phát thanh hệ VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Từ đó, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quảng bá nội dung chương trình thời sự phát thanh hệ VOV1 trên Facebook nói riêng, các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam nói chung.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherH.: Học viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.subjectMạng xã hộivi
dc.subjectQuảng bávi
dc.subjectChương trình thời sựvi
dc.subjectĐài Tiếng nói Việt Namvi
dc.titleỨng dụng mạng xã hội facebook trong quảng bá chương trình thời sự phát thanh hệ VOV1 của Đài tiếng nói Việt Namvi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quan hệ công chúng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham Hong Duy.pdf2.43 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.