Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5092
Title: Truyền thông tiếp thị tích hợp trong quảng bá thương hiệu truyền hình An Viên
Authors: Nguyễn Thị Hường
Advisor: PGS.TS Đỗ Chí Nghĩa
Keywords: Truyền thông;Tiếp thị;Quảng bá;Thương hiệu;Truyền hình An viên
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở hệ thống hóa cơ sở lý thuyết, luận văn khảo sát thực trạng sử dụng truyền thông tích hợp trong quảng bá thương hiệu của truyền hình An Viên. Từ đó đề xuất những giải pháp quảng bá thương hiệu nhằm nâng cao chất lượng quảng bá thương hiệu của truyền hình An viên nói riêng và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ truyền hình trả tiền nói chung.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5092
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quan hệ công chúng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYỄN THI HƯỜNG.pdf2.75 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.