Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5090
Title: Hoạt động quan hệ công chúng của các doanh nghiệp công ích ở thành phố Hà Nội hiện nay
Authors: Nguyễn Hoàng Hiệp
Advisor: PGS, TS. Trương Ngọc Nam
Keywords: Quan hệ công chúng;Doanh nghiệp;Hà Nội
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về QHCC, vai trò của QHCC trong quảng bá hình ảnh thương hiệu cho các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp công ích tại Hà Nội. Đánh giá thực trạng hoạt động quan hệ công chúng của một số doanh nghiệp được khảo sát, từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của các hoạt động này tại các DNNN trong lĩnh vực công ích nói riêng và mở rộng ra là các DNNN nói chung.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5090
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quan hệ công chúng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Hoang Hiep.pdf2.73 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.