Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5087
Title: Hoạt động quảng bá thương hiệu các trường chuyên của tỉnh Hà Nam (Khảo sát trường PTTH chuyên Biên Hòa, THCS Trần Phú )
Authors: Lê Thị Phương
Advisor: PGS. TS. Đỗ Chí Nghĩa
Keywords: Quảng bá;Thương hiệu;Trường chuyên;Hà Nam
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận về quảng bá thương hiệu các trường chuyên, luận văn tập trung phân tích thực trạng hoạt động quảng bá thương hiệu các Trường chuyên, thông qua khảo sát tại hai trường: Trường trung học phổ thông chuyên Biên Hòa và Trường trung học cơ sở Trần Phú, đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quảng bá thương hiệu của trường chuyên, tạo dựng văn hóa, hình ảnh, uy tín cho các trường chuyên, tác động tới các cơ quan chức năng có những chính sách phù hợp phát triển ngành Giáo dục Việt Nam.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5087
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quan hệ công chúng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LE THI PHUONG.pdf2.09 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.