Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5073
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLê, Thị Thúy-
dc.contributor.authorNguyễn, Ngọc Dũng-
dc.date.accessioned2019-04-02T08:11:01Z-
dc.date.available2019-04-02T08:11:01Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5073-
dc.description.abstractTrên cơ sở khái quát một số vấn đề về lý luận và thực tiễn về giảm nghèo bền vững; luận văn phân tích, đánh giá thực trạng giảm nghèo bền vững ở huyện Thanh Sơn,tỉnh Phú Thọ từ năm 2010 đến 2015; từ đó đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác về giảm nghèo bền vững ở huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherHọc viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.subjectGiảm nghèovi
dc.subjectPhú Thọvi
dc.titleGiảm nghèo bền vững ở huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ hiện nayvi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYỄN NGỌC DŨNG (1).pdf1.4 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.