Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5070
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Kim Thu-
dc.contributor.authorAn, Thị Hà Liên-
dc.date.accessioned2019-04-02T07:51:52Z-
dc.date.available2019-04-02T07:51:52Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5070-
dc.description.abstractTrên cơ sở làm rõ lý luận chung về các KCN và tác động của các KCN đến phát triển kinh tế - xã hội, luận văn đánh giá thực trạng tác động của các khu công nghiệp đến phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Hưng Yên, từ đề xuất các giải pháp nhằm góp phần thúc đẩy và nâng cao hiệu quả của các khu công nghiệp ở tỉnh Hưng Yên và khắc phục những tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherHọc viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.subjectTác độngvi
dc.subjectKhu công nghiệpvi
dc.subjectPhát triển kinh tế - xã hộivi
dc.subjectHưng Yênvi
dc.titleTác động của các khu công nghiệp đến phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Hưng Yên hiện nayvi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AN THỊ HÀ LIÊN.pdf1.86 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.