Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5048
Title: Truyền thông về khuyến nông trên báo Nông nghiệp Việt Nam (Khảo sát 2 năm 2015, 2016)
Authors: ĐẶNG THỊ THÚY HIÊN
Advisor: TS. Nguyễn Quang Hòa
Keywords: Truyền thông;Khuyến nông;Báo Nông nghiệp Việt Nam
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở hệ thống hóa lý thuyết về vấn đề này, luận văn sẽ phân tích khảo sát và đánh giá tình hình truyền thông về khuyến nông trên báo NNVN trong 2 năm (từ tháng 1/2015 đến tháng 12/2016). Cụ thể là phân tích về các nội dung và hình thức các tin, bài, ảnh, về những vấn đề có liên quan đến truyền thông về khuyến nông. Từ đó, tác giả đưa ra một số đề xuất và khuyến nghị để báo Nông nghiệp Việt Nam nâng cao trách nhiệm, vai trò truyền thông về khuyến nông, xứng đáng là tờ báo dành cho người nông dân.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5048
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luanvan Dang Thi Thuy Hien -lop CHBC K21 _chuan.pdf3.29 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.