Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5031
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTS. Nguyễn Thị Thoa-
dc.contributor.authorTrần, Thanh Ngân-
dc.date.accessioned2019-03-29T01:41:51Z-
dc.date.available2019-03-29T01:41:51Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5031-
dc.description.abstractNghiên cứu thực trạng phương thức thông tin về công tác xây dựng Đảng trên báo chí Cần Thơ hiện nay, từ đó đề xuất những giải pháp đổi mới phương thức thông tin về Xây dựng Đảng trên báo chí Cần Thơ trong thời gian tới.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherHọc viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.subjectĐổi mớivi
dc.subjectThông tinvi
dc.subjectXây dựng Đảngvi
dc.subjectBáo chívi
dc.subjectCần Thơvi
dc.titleĐổi mới phương thức thông tin về công tác xây dựng Đảng trên báo chí Cần Thơ hiện nay (Khảo sát báo in, báo điện tử, báo phát thanh - truyền hình Cần Thơ năm 2014)vi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TRAN THANH NGAN.pdf2.47 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.