Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5024
Title: Đặc điểm ngôn ngữ tin trên báo mạng điện tử ở Việt Nam hiện nay (Khảo sát các báo điện tử Vietnam Plus (Bản tiếng Việt), VnExpress, Dantri)
Authors: Tạ, Tuấn Anh
Advisor: TS. Vũ Thị Kim Hoa
Keywords: Đặc điểm;Ngôn ngữ;Tin;Báo mạng điện tử
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở hệ thống hóa những vấn đề cơ sở lý luận về sử dụng ngôn ngữ tin trong báo chí, luận văn khảo sát việc sử dụng ngôn ngữ tin trên các báo mạng điện tử Việt Nam hiện nay; đánh giá ưu nhược điểm, chỉ ra những đặc điểm riêng của ngôn ngữ tin trên các báo mạng điện tử Việt Nam và đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng cho các bản tin trên các báo mạng điện tử Việt Nam hiện nay.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5024
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TẠ TUẤN ANH.pdf1.85 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.