Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5021
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTS. Đinh Thị Xuân Hòa-
dc.contributor.authorPhạm, Thị Tiên Dung-
dc.date.accessioned2019-03-28T07:18:39Z-
dc.date.available2019-03-28T07:18:39Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5021-
dc.description.abstractTrên cơ sở hệ thống hóa lí luận và thực tiễn, luận văn nghiên cứu về thực trạng, làm rõ những thành công, hạn chế của việc khai thác yếu tố đa phương tiện ở báo điện tử Chính phủ hiện nay, từ đó kiến nghị các giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc khai thác yếu tố đa phương tiện của tờ báo này trong thời gian tới.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherHọc viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.subjectĐa phương tiệnvi
dc.subjectBáo điện tửvi
dc.subjectChính phủvi
dc.titleKhai thác yếu tố đa phương tiện ở báo điện tử Chính phủ hiện nayvi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
phạm thị tiên dung.pdf1.73 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.