Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5016
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPGS, TS. Nguyễn Thành Lợi-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thùy Linh-
dc.date.accessioned2019-03-28T06:48:50Z-
dc.date.available2019-03-28T06:48:50Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5016-
dc.description.abstractLàm rõ một số khái niệm công cụ, xây dựng khung lý thuyết cho vấn đề nghiên cứu, đánh giá thực trạng chất lượng các bản tin truyền hình tiếng nước ngoài ở Đài PT-TH Quảng Ninh, từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng các bản tin truyền hình tiếng nước ngoài ở Đài PT-TH Quảng Ninh.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherHọc viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.subjectBản tinvi
dc.subjectTruyền hìnhvi
dc.subjectTiếng nước ngoàivi
dc.subjectĐài Truyền hình - Phát thanhvi
dc.subjectQuảng Ninhvi
dc.titleChất lượng bản tin truyền hình tiếng nước ngoài ở Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Ninh (Khảo sát Bản tin truyền hình tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc từ 1/2015 đến 1/2016)vi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYỄN THỊ THÙY LINH.pdf3.53 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.